Tin tổng hợp
02/02/2024
Chiều ngày 31/01/2024, Đảng uỷ - UBND xã Đông Hải, Hội đồng thi đua khen thưởng xã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.