1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Đăng Biềng

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0978.615.672

  • Bùi Văn Công

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0985.901.620

  1. Ủy ban nhân dân
   • Bùi Văn Kiên

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0914.695.656

   • Hoàng Phó Ngân

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0985.873.655

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Hoàng Mạnh Tuyến

     Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

     SĐT: 0982.089.074

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Trần Duy Học

      Chức vụ: Công chức VHTT xã

      SĐT: 0977.914.134

     1. Công an xã
      • Dương Thanh Tân

       Chức vụ: Trưởng công an xã

       SĐT: 0985.327.262

      • Trần Văn Hợp

       Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

       SĐT: 0822.268789

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Bùi Đình Kiên

       Chức vụ: Địa chính xây dựng -GTCT

       SĐT: 0936.832.622

      • Hoàng Ngọc Thảnh

       Chức vụ: Địa chính đất đai – môi trường

       SĐT: 0988.150.645

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Hoàng Văn Bình

       Chức vụ: Văn phòng – Nội vụ UBND

       SĐT: 0976.078.594

      • Vũ Xuân Lợi

       Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy- thống kê

       SĐT: 0988.862.733

     4. Trạm y tế xã
      • Nguyễn Thanh Biềng

       Chức vụ: Trưởng trạm y tế

       SĐT: 0986.175.525

      • Nguyễn Ngọc Hằng

       Chức vụ: Phó trạm y tế

       SĐT: 0904.212.235

     5. BCH quân sự xã
      • Trần Công Trường

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0965.621.355

      • Nguyễn Văn Anh

       Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0384.116.779

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Nguyễn Hữu Lịch

       Chức vụ: Tài chính – Kế toán

       SĐT: 0987.415.655

   2. Thôn Đông Kỷ
    • Phạm Công Đĩnh

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0918.080.920

    • Bùi Văn Trường

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0986.370.689

    • Bùi Khắc Định

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0388.106.308

    • Nguyễn Tri Quế Phó

     Chức vụ: Phó Trưởng thôn

    1. Thôn An vị
     • Lê Văn Oa

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0344.098.874

     • Nguyễn Doãn La

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0986.383.711

     • Bùi Tuấn Anh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    2. Thôn Lệ Bảo
     • Trần Công Chức

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0984.656.015

     • Nguyễn Quang Lực

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0386.477.324

     • Trần Văn Minh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    3. Thôn Đồng cừ
     • Nguyễn Công Nhuận

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0913.785.193

     • Nguyễn Đình Biểu

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0364.583.046

     • Nguyễn Công Khuyên

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

     • Phạm văn Thắng

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    4. Thôn Vũ Tiến
     • Phạm thị Chiến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0395.454325

     • Nguyễn Văn Đoàn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0338.287.792

     • Nguyễn Duy Thỉnh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0397.765.393

    5. Thôn Dụ Đại 1
     • Bùi Hữu Tước

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0388.357.696

     • Nguyễn Hiền Thương

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0357.678.388

     • Hoàng Phó Cường

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    6. Thôn Dụ Đại 2
     • Nguyễn Tiến Lộc

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0397.226.904

     • Nguyễn Văn Soái

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0962.057.696

     • Đỗ Tiến Thuần

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0989.514.041

    7. Thôn Dụ Đại 3
     • Vũ Đình Chăng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0988.482.785

     • Nguyễn Công Sở

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0334.287.017

     • Hoàng Minh Quyết

      Chức vụ: Phó trưởng thôn