Lịch công tác tuần từ 113/02/2023 đến 19/02/2023
Ngày 14/02/2023

LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY- HĐND, LÃNH ĐẠO UBND XÃ
 TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN NGÀY 19/02/2023  
Thứ ngày Thời gian                        Nội dung công tác Địa điểm Dự - Chủ trì
Hai
13/02/2023
Sáng Họp giao ban UBND xã Hội trường gác II -
Trụ sở UBND xã
CB, CC UBND xã
Chiều Các đoàn thể giao ban công tác  Hội trường gác II -
Trụ sở UBND xã
Trưởng khối dân vận; Trưởng phó các đoàn thể
Ba
14/02/2023
Sáng Họp đảng bộ: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hoá, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững". Hội trường
Nhà văn hoá xã
Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ
Chiều Dự hội nghị cho ý kiến về sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức cấp xã
 và xây dựng NTM nâng cao năm 2023
Hội trường tầng 7 -
 Trụ sở UBND huyện
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ; Đồng chí Chủ tịch UBND 
Giải quyết theo đơn đề nghị của công dân Hội trường gác II -
Trụ sở UBND xã
Lãnh đạo UBND xã; Công chức có liên quan
Trực tiếp công dân;  Phòng một cửa Lãnh đạo UBND

15/02/2023
Sáng Nghiên cứu tài liệu UBND xã  
Hội nghị họp BCĐ; Tổ công tác; Tổ giúp việc thực hiện GPMB cụm công nghiệp Đông Hải. Hội trường gác II -
Trụ sở UBND xã
Thành viên BCĐ; Tổ công tác; Tổ giúp việc GPMB Cụm công nghiệp
Chiều Trực tiếp công dân;  Phòng một cửa Lãnh đạo UBND
Năm
16/02/2023
Sáng Nghiên cứu tài liệu. UBND xã  
Chiều Trực tiếp công dân;  Phòng một cửa Lãnh đạo UBND
Sáu
17/02/2023
Sáng Nghiên cứu tài liệu UBND xã  
Chiều Trực tiếp công dân;  Phòng một cửa Lãnh đạo UBND
Bẩy
18/02/2023
Sáng Trực cơ quan UBND xã  
Chiều  Trực cơ quan UBND xã  
Chủ nhật
19/02/2023
Sáng Trực cơ quan UBND xã  
Chiều Trực cơ quan UBND xã  
Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 13
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác