Lịch công tác tuần từ 06/02/2023 đến 12/02/2023
Ngày 06/02/2023

LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY- HĐND, LÃNH ĐẠO UBND XÃ
 TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN NGÀY 12/02/2023  
Thứ ngày Thời gian                        Nội dung công tác Địa điểm Dự - Chủ trì
Hai
06/02/2023
Sáng Giao quân; Tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 Hội trường gác II - Trụ sở UBND xã CB,CC xã; BTCB,
Trưởng các thôn 
Chiều Trực tiếp công dân;  Phòng một cửa Lãnh đạo UBND
Ba
07/02/2023
Sáng Họp BCĐ công tác GPMB cụm công nghiệp Đông Hải Hội trường gác II - Trụ sở UBND xã Thành viên BCĐ
Chiều Trực tiếp công dân;  Phòng một cửa Lãnh đạo UBND

08/02/2023
Sáng Nghiên cứu tài liệu UBND xã  
Chiều Trực tiếp công dân;  Phòng một cửa Lãnh đạo UBND
Năm
09/02/2023
Sáng Nghiên cứu tài liệu UBND xã  
Chiều Dự họp về tiến độ xây dựng NTM nâng cao và KH thắp sáng đường quê. Phòng 2.7  - 
UBND huyện
Lãnh đạo UBND xã; Công chức XD-GT-CT.
Trực tiếp công dân;  Phòng một cửa Lãnh đạo UBND
Sáu
10/02/2023
Sáng Nghiên cứu tài liệu UBND xã  
Chiều Họp giao ban BTV Đảng uỷ xã Văn phòng Đảng uỷ xã Các đồng chí
uỷ viên BTV
Trực tiếp công dân;  Phòng một cửa Lãnh đạo UBND
Bẩy
11/02/2023
Sáng Trực cơ quan UBND xã  
Chiều  Trực cơ quan UBND xã  
Chủ nhật
12/02/2023
Sáng Trực cơ quan UBND xã  
Chiều Trực cơ quan UBND xã  
Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 17
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác