Lịch công tác tuần dự kiến từ 23/10/2023 đến 29/10/2023
Ngày 23/10/2023

LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY- HĐND, LÃNH ĐẠO UBND XÃ
 TỪ NGÀY 23/10/2023 ĐẾN NGÀY 29/10/2023  
Thứ; ngày Thời gian                        Nội dung công tác Địa điểm Dự - Chủ trì
Hai
23/10/2023 
Sáng Dự diễn tập KVPT Huyện năm 2023 (1,5 ngày) Trung tâm Văn hoá - Thể thao Huyện Đồng chí Bí thư đảng uỷ; Chủ tịch UBND xã; Chỉ huy trưởng BCH QS xã; Trưởng công an xã.
Chiều Trực tiếp công dân UBND xã Lãnh đạo UBND xã;
Công chức chuyên môn
Ba
24/10/2023
Sáng Dự tập huấn về thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Hội trường tầng 3 - TT y tế Huyện Đ/c Phó chủ tịch UBND - Trưởng trạm y tế xã
Dự diễn tập KVPT Huyện năm 2023 (Bế mạc) Trung tâm Văn hoá - Thể thao Huyện Đồng chí Bí thư đảng uỷ; Chủ tịch UBND xã; Chỉ huy trưởng BCH QS xã; Trưởng công an xã.
Chiều Làm việc với đoàn công tác của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình kiểm tra thực tế điểm công trình đường điện thắp sáng đường quê Trụ sở UBND xã Lãnh đạo UBND xã;
Công chức liên quan
Trực tiếp công dân UBND xã Lãnh đạo UBND xã;
Công chức chuyên môn

25/10/2023
Sáng Hội nghị tiếp xúc đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng uỷ với nhân dân Hội trường
 Nhà văn hoá xã
Cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn và nhân dân
Chiều Trực tiếp công dân UBND xã Lãnh đạo UBND xã;
Công chức chuyên môn
Dự giao ban Cụm công tác xây dựng Đảng xã Quỳnh Hưng Đ/c Bí thư Đảng uỷ
Năm
26/10/2023
Sáng Hội nghị truyền thông về công tác giảm nghèo đa chiều năm 2023 Hội trường
Nhà văn hoá xã
Cán bộ, công chức xã, các ban ngành, đoàn thể xã; Trưởng thôn; bí thư chi bộ, phó trưởng thôn, các đoàn thể thôn; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,  hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo.
Chiều Dự hội nghị nghe báo cáo quyết toán một số công trình; Công tác GPMB; Tiến độ XD NTM nâng cao, kiểu mẫu (Dự kiến) Phòng họp 2.7 UBND huyện Đ/c Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Chủ tịch UBND xã; Đ/c công chức ĐC-TNMT
Sáu
27/10/2023
Sáng Họp BTV Đảng uỷ dự thảo Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 11 năm 2023 Văn phòng Đảng uỷ  Các đồng chí
Uỷ viên BTV Đảng uỷ
Chiều Trực tiếp công dân UBND xã Lãnh đạo UBND xã;
Công chức chuyên môn
Bảy
28/10/2023
Sáng Họp Đảng uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 11 năm 2023 (Dự kiến) Hội trường gác II - Trụ sở UBND xã Các đồng chí Đảng uỷ viên
Chiều Họp triển khai Nghị quyết Đảng uỷ lãnh đạo công tác tháng 11 năm 2023 (Dự kiến) Hội trường gác II - Trụ sở UBND xã TT Đảng; Phó ban XDĐ; Trưởng ĐT; Bí thư chi bộ
Chủ nhật
29/10/2023
Sáng Trực cơ quan UBND xã Tổ công tác
Chiều Trực cơ quan UBND xã Tổ công tác
Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 53
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 6 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác