Làng nghề bánh đa xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tham dự chương trình Làng Vui của VTV3 đài truyền hình Việt Nam.
Ngày 29/03/2022

Làng nghề bánh đa xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tham dự chương trình Làng Vui của VTV3 đài truyền hình Việt Nam.

Tin liên quan