Sở Y TẾ THÁI BÌNH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH (Ngày 21.11)
Ngày 23/11/2021

http://cdcthaibinh.vn/tin-tuc/tin-the-gioi/so-y-te-thai-binh-huong-dan-tam-thoi-cac-bien-phap-phong-cho4.html

http://cdcthaibinh.vn/tin-tuc/tin-the-gioi/so-y-te-thai-binh-huong-dan-tam-thoi-cac-bien-phap-phong-cho4.html

Tổng lượt xem bài viết là: 111
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác