Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đông Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp!
Ngày 13/03/2023

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đông Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp!

Trong 2 ngày 10 và 11/3/2023, Hội Nông dân xã Đông Hải đã tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu ở tỉnh có Đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh; Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái - Trưởng ban KT-XH Hội nông dân tỉnh. Đại biểu ở huyện có đồng chí Tạ Đình Cung - Huyện uỷ viên; Chủ tịch HND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Đĩnh - Huyện uỷ viên ; Trưởng phòng nội vụ huyện Quỳnh Phụ. Đại biểu ở xã có đồng chí Nguyễn Đăng Biềng - Bí thư Đảng uỷ xã; Đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Bùi Văn Kiên - Uỷ viên BTV, Chủ tịch UBND xã. Cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ ; Các Đ/c nguyên là lãnh đạo hội ND xã qua các thời kỳ; Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị phối hợp, Hội đồng quản trị  HTX DVNN, Thủ trưởng các trường học, Trạm Y tế xã, các cơ quan, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn xã, cùng toàn thể các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trong xã; về dự Đại hội còn có 85 đại biểu là những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện cho 1.960  hội viên nông dân trong toàn xã.

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/van-nge-2-20230313093218-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/van-nghe-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/van-nghe-6-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/van-nghe-5-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/van-nge-20230313093217-e.jpg

Ảnh: Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

          Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy xã, Hội Nông dân xã Đông Hải đã đổi mới phương thức hoạt động; triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác hội, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ đó, công tác Hội và phong trào nông dân của xã được nâng lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã kết nạp mới trên 100 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn xã lên 1.960 hội viên.

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/doan-ct-20230313093218-e.jpg

Ảnh: Đoàn chủ tịch Đại hội

            Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Nhiệm kỳ qua, Hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình, tâm lý, độ tuổi, nhận thức của hội viên, nông dân đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp về nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hội đã triển khai đăng ký thực hiện bằng việc làm cụ thể gắn với phong trào “dân vận khéo” như: Vệ sinh môi trường, thu gom vỏ thuốc BTVT, tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo, quỹ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ chương trình triệu phần quà tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19; tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững. Nhiệm kỳ qua, đã tổ chức 10 buổi học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội và chuyên đề về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 695 lượt cán bộ, hội viên tham dự.

          Luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội có trình độ, năng lực, am hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ chi hội. Chỉ đạo cán bộ chi hội tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 100% cán bộ chi hội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Công tác phát triển hội viên đã có sự chuyển biến rõ rệt. Trong nhiệm kỳ, số hội viên tăng 100 hội viên, nâng tổng số lên 1.960 hội viên, đạt 72% so với tổng số hộ nông nghiệp. Tiêu biểu trong công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên mới là chi hội Lệ Bảo; Chi hội Dụ Đại1.  Có 8/8 chi hội xây dựng quỹ, tổng số quỹ chi hội là 160 triệu đồng, tăng 35 triệu đồng so với năm 2018, bình quân đạt 100.000 đồng/hội viên, đạt mục tiêu Đại hội đề ra; việc thu, chi quỹ hội đảm bảo đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai trước Ban chấp hành chi hội, hội viên và báo cáo cấp ủy, Hội cấp trên. Hội xã và các chi hội luôn hoàn thành việc thu, nộp hội phí đúng thời gian quy định và chỉ tiêu giao. Hàng năm, Ban chấp hành Hội xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra ở 100% chi hội; đăng ký nội dung giám sát với Đảng ủy xã, xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo quy định. Tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp Hội; kiểm tra các loại sổ sách quản lý vốn quỹ của Hội và chương trình liên kết vay vốn với hai Ngân hàng. Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện 40 cuộc kiểm tra công tác hội ở 8 chi hội, kiểm tra 4 tổ TK&VV và hộ vay theo quy định của Ngân hàng CSXH, tổ chức giám sát 05 cuộc về việc kinh doanh, cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp, phối hợp, làm thành viên trong nhiều cuộc kiểm tra, giám sát của địa phương.

        Nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu làm giầu cho nông dân và không ngừng củng cố, xây dựng Hội vững mạnh. Hàng năm, Hội đã phát động hội viên thực hiện các phong trào thi đua, giao chỉ tiêu cho chi hội, tổ chức cho hội viên đăng ký đầu năm, thường xuyên theo sát quá trình thực hiện để động viên, hướng dẫn, nắm bắt đánh giá kết quả các phong trào thi đua một cách nghiêm túc, đúng quy định là kết quả bình xét thi đua cuối năm.

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/pbt-tang-hoa-20230313093218-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/a-dinh-tang-hoa-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/tinh-tang-hoa-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/tang-hoa1-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-8-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/tang-hoa-6-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/tang-hoa-5-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/su-thay-chuc-mung-20230313093217-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/huyen-tang-hoa-20230313093216-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-9-20230313093216-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-7-20230313093216-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/bi-tang-hoa-20230313093216-e.jpg

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

 

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/1-20230313093216-e.jpg

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đăng Biềng - Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu chỉ đạo Đại hội 

           Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Đông Hải đã vận động hội viên tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Đến nay 100% các tuyến đường trong khu dân cư đã được bê tông hóa. 8/8 chi hội có mô hình tổ tự quản vệ sinh môi trường. Hội viên nông dân và Nhân dân trong xã nhiệt tình tham gia thực hiện tốt mô hình "Phân loại và xử lý rác tại nguồn", tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, các qui định của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/bch-ra-mat-20230313093218-e.jpg

Ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội nông dân xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028

            Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó, Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

           Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đông Hải đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; 03 đồng chí Uỷ viên BTV; Đồng chí Bùi Vũ Hưng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nông dân xã Đông Hải nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028./.

                                                                                                  Thực hiện: Xuân Lợi - Ban biên tập

 


Tổng lượt xem bài viết là: 29
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác