Đại hội công đoàn cơ sở xã Đông Hải nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp!
Ngày 16/03/2023

Công đoàn xã Đông Hải tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở xã Đông Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 15/03/2023 BCH Công đoàn cơ sở xã Đông Hải đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở xã Đông Hải,  nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Lý- Ủy viên BTV Liên đoàn LĐ huyện Quỳnh Phụ;  Đại biểu ở xã có đồng chí Nguyễn Đăng Biềng - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Bùi Văn Kiên - Uỷ viên BTV; Chủ tịch UBND xã, và các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã, Chủ tịch các đoàn thể chính trị - xã hội và 19 đồng chí đoàn viên Công đoàn cơ sở.

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/chao-co-20230316093851-e.jpg

Ảnh: Khung cảnh Đại hội

Trong nhiệm kì 2017- 2023, Công đoàn xã đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Hằng năm, BCH Công đoàn đã phối hợp với UBND xã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình trong công tác, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên người lao động bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ trong công tác đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quan tâm như thực hiện "Kỷ luật, kỷ cương hành chính". Công đoàn phối hợp tham gia xây dựng các chế độ có liên quan đến đoàn viên công đoàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tiền lương, phụ cấp cho đoàn viên; phối hợp giải quyết kiến nghị vướng mắc của đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Ban Chấp hành Công đoàn và Chính quyền xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tham gia xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, xây dựng cơ quan văn hóa. Hằng năm đều tổ chức phối hợp với chính quyền giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động như tặng quà cho con đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6; Ban Chấp hành tổ chức trao quà cho đoàn viên công đoàn, nhân ngày 8/3 và 20/10 tổ chức gặp mặt tặng quà cán bộ nữ và gặp mặt thân nhân các đồng chí công đoàn viên, bên cạnh đó còn tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên và thân nhân lúc ốm đau hoạn nạn; trong nhiệm kỳ đã tổ chức 03 lần cho đoàn viên công đoàn đi tham quan với tổng số tiền là trên 300 triệu đồng.

Về kết quả thực hiện các cuộc vận động tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ nhân đạo, quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ phòng chống Covid, quỹ ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, bão, lũ miền trung với số tiền là trên 10 triệu đồng.

Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản của Công đoàn cấp trên và các quy định của địa phương tới đoàn viên công đoàn, điển hình như: Công tác tuyên truyền triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các ngày lễ lớn, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, đặc biệt tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hằng năm đều tổ chức đăng ký thi đua thực hiện Chỉ thị số 05 khóa XI, XII, XIII của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ qua có 6 cá nhân được Đảng bộ khen thưởng. Từ đầu nhiệm kỳ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chọn cử 4 đồng chí đi học tập để năng cao trình độ chuyên môn và lý luận. Tất cả các đoàn viên Công đoàn và gia đình chấp hành nghiêm chỉnh quy định số 20 của UBND tỉnh về xây dựng nếp nếp sống văn hóa, 100% gia đình đoàn viên Công đoàn hằng năm đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa.  Phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào “Công vận khéo”; Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa.

Hằng năm có 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 3 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, đưa tổng số 5 năm có 15 lượt người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.Làm tốt công tác tham mưu về khen thưởng, động viên các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến hằng năm.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 3 đoàn viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xây dựng quy chế hoạt động, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Kết quả xếp loại thi đua CĐCS hàng năm: 5 năm qua công đoàn đều được Liên đoàn Lao động huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng xã xếp loại Tốt. Hoạt động của Tổ Nữ công có hiệu quả, các đồng chí đều khắc phục mọi khó khăn về gia đình, tích cực rèn luyện tu dưỡng đạo đức, có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổ Nữ công tích cực phong trào "giỏi việc nước - đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Qua đánh giá phân loại hằng năm thì 03 đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tài chính công đoàn được thực hiện theo đúng quy định, kinh phí được dự toán và quyết toán nghiêm túc.Việc thu, chi đoàn phí đầy đủ và kịp thời dân chủ, công khai đúng dự toán. Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên kiểm tra đôn đốc đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt công việc được giao, kiểm tra việc chấp hành đường, lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, từ đó góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn luôn đổi mới phương thức hoạt động, tìm ra phương pháp hoạt động hiệu quả, tích cực và thu hút được đông đảo cán bộ công chức và người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/huyen-hoa-20230316093852-e.jpg

Ảnh: Đồng chí Bùi Thị Lý - Uỷ viên BTV LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-3-20230316093852-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-7-20230316093852-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-5-20230316093852-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-1-20230316093852-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-8-20230316093852-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-6-20230316093851-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-4-20230316093851-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/hoa-2-20230316093851-e.jpg

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo địa phương và các đoàn thể tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023- 2028 được Công đoàn xã xác định: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn xã Đông Hải vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan, góp phần xây dựng xã Đông Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/tham-luan-1-20230316093852-e.jpg
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/tham-luan-2-20230316093852-e.jpg

Ảnh: Các ý kiến tham luận tại Đại hội

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/huyen-phat-bieu-chi-dao-20230316093852-e.jpg

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Bùi Thị Lý- Ủy viên BTV LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ ghi nhận những kết quả công đoàn xã Đông Hải đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023, đồng thời yêu cầu Công đoàn xã Đông Hải tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua hàng năm nhằm xây dựng công đoàn xã ngày càng vững mạnh.

Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/bt-phat-bieu-20230316095837-e.jpg

Cũng tại đại hội đồng chí Nguyễn Đăng Biềng – Bí thư Đảng ủy xã đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở xã Đông Hải đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng để Công đoàn cơ sở xã đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy tốt vai trò để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của đoàn viên công đoàn. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên.

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của các đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Đông Hải, Đại hội đã bầu ra được 3 đồng chí vào BCH Công đoàn cơ sở xã Đông Hải, nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó đồng chí Nguyễn Tiến Ruật – Chủ tịch UBMTTQ xã Đông Hải đã trúng cử chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Đông Hải, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên gồm 01 đồng chí.

 

 
Media/102_DongHai/FolderFunc/202303/Images/bhc-ra-mat-20230316093852-e.jpg

Ảnh: Ban chấp hành Công đoàn xã Đông Hải nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại đại hội.

                                                                                                         Thực hiện: Xuân Lợi - Ban Biên tập


Tổng lượt xem bài viết là: 28
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác